MIN AĦNA

Marpoint Sp z.o.o stabbilixxiet viżjoni korporattiva li hija essenzjalment ibbażata fuq il-konsolidazzjoni ulterjuri tal-pożizzjoni ta’ quddiem tagħha fis-suq permezz tal-ispeċjalizzazzjoni tagħha fil-kummerċjalizzazzjoni u d-distribuzzjoni ta’ ikel, inbejjed, spirti u xorb.

Il-kumpanija hija msejsa fuq taħlita bbilanċjata ta’ assi ta’ valur, jiġifieri r-riżorsi umani, finanzjarji u teknoloġiċi tagħha flimkien ma’ portafoll b’saħħtu ta’ ditti li tiġbor flimkien uħud mill-aħjar ditti magħrufa fis-setturi tal-merċa, l-inbid u x-xorb. Marpoint Sp z.o.o għandha l-għan li tkompli tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha fis-suq billi tidentifika, tantiċipa u tilħaq l-aspettattivi tal-konsumaturi permezz tal-iżvilupp kostanti tad-ditti, filwaqt li żżomm l-istruttura flessibbli tal-kumpanija sabiex tagħti lok għal bidla f’suq dinamiku.

Nixtiequ mmorru pass oltre milli nipprovdu biss prodotti ta’ kwalità bi prezzijiet tajbin. Il-kumpanija tagħraf ukoll l-importanza ta’ ħajja sana u għandha impenn lejn in-nutrizzjoni, is-saħħa u l-benesseri. Tagħti importanza wkoll lejn it-tisħiħ tal-politiki u l-prattiki tagħha fl-oqsma tan-nutrizzjoni tal-prodotti, il-kummerċjalizzazzjoni u t-tikkettar tal-prodotti, u l-istqarrijiet dwar is-saħħa, filwaqt li tintroduċi prodotti ġodda sabiex toffri għażla akbar lill-konsumaturi sabiex tindirizza l-ħtiġijiet tas-saħħa u l-benesseri tagħhom.

L-impenn tal-kumpanija huwa bbażat fuq kultura korporattiva li tpoġġi enfasi fuq imġiba onesta u etika fl-attivitajiet kollha tagħha, u turi impenn biex tipprovdi lill-impjegati tagħha bit-taħriġ u l-informazzjoni li jirrekjedu sabiex “jieħdu azzjoni tajba.”

IKKUNTATTJANA

Marpoint Sp. z o.o.
Triq Zlota 59
Lumen Building, 6 Sular 
00-120 Varsavja
Polonja
TEL: +48 224 895 334
FAX: +48 224 895 332
info@marpoint.business