Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

Bid-dħul tiegħek f’dan is-sit tal-internet (is-‘sit’), int qed taqbel li tintrabat bit-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Użu stipulati hawn taħt (it-‘Termini u l-Kundizzjonijiet’). Jekk int ma taqbilx mat-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin, jekk jogħġbok, tużax dan is-sit.

 

Bid-dħul tiegħek f’dan is-sit, int qed tirrikonoxxi u taqbel li dan is-sit huwa interpretat u evalwat skont il-liġi Pollakka. Jekk tuża dan is-sit minn postijiet oħrajn, int se tkun responsabbli għall-osservanza ta’ kwalunkwe u ta’ kull liġi lokali applikabbli. Marpoint Sp z.o.o ma tagħmel l-ebda dikjarazzjoni li l-materjali f’dan is-sit huma xierqa għal postijiet barra l-Polonja. Kull u kwalunkwe informazzjoni f’dan is-sit, inkluż imma mhux limitata għal informazzjoni dwar prodotti u servizzi, tapplika biss għal dawk il-prodotti u servizzi offruti fil-Polonja.

 

Il-materjali f’dan is-sit huma koperti mid-drittijiet tal-awtur ta’ Marpoint Sp. z.o.o u huma koperti mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur, mil-liġijiet, politiki u regolamenti tal-Polonja, u minn ftehimiet internazzjonali. Dan il-materjal kopert mid-drittijiet tal-awtur jista’ jitniżżel, jintwera u jiġi riprodott biss (jinżamm dan l-avviż) fi stat mhux mibdul għall-użu personali u għall-użu mhux kummerċjali, jew għaċ-ċirkolazzjoni interna fi ħdan organizzazzjoni.

 

Sabiex ikun riprodott materjal minn siti b’links għal dan is-sit, jeħtieġ l-awtorizzazzjoni mid-detentur tad-dritt tal-awtur ikkonċernat. Sabiex wieħed jakkwista permess biex jirriproduċi materjali minn dan is-sit, wieħed għandu jibgħat it-talba u mistoqsijiet permezz ta’ email lil info@marpoint.business

 

Bid-dħul tiegħek f’dan is-sit, int qed tirrikonoxxi u taqbel li qed tużah għar-riskju tiegħek u li l-ebda waħda mill-partijiet involuti fil-ħolqien, produzzjoni jew twassil ta’ dan is-sit mhija responsabbli għal kwalunkwe dannu dirett, inċidentali, konsegwenzjali, indirett jew dannu punittiv, jew għal kwalunkwe telf jew spejjeż oħra ta’ kwalunkwe tip (inkluż spejjeż legali, ta’ esperti, jew ħlasijiet oħrajn) li jistgħu jinqalgħu b’mod dirett jew indirett permezz tal-aċċess, l-użu jew browsing  ta’ dan is-sit jew permezz tat-tniżżil min-naħa tiegħek ta’ kwalunkwe materjal, data, testi, immaġini, vidjow, jew awdjo minn dan is-sit, inkluż imma mhux limitat għal kwalunkwe ħaġa kkawżata minn kwalunkwe vajrus, azzjoni jew inazzjoni umana jew minn kwalunkwe nuqqas ta’ funzjonament f’sistema tal-kompjuter, linja tat-telefown, hardware, software, jew programmi, jew kwalunkwe żball, nuqqas, jew dewmien ieħor fit-trażmissjonijiet mill-kompjuter jew konnessjoni man-netwerk.

 

Minkejja li l-ispeċifikazzjonijiet, fatturi, illustrazzjonijiet, tagħmir u informazzjoni oħra f’dan is-sit huma bbażati fuq informazzjoni aġġornata, u filwaqt li Marpoint Sp z.o.o tagħmel kull sforz raġonevoli biex tiżgura li kull materjal f’dan is-sit huwa korrett, il-preċiżjoni ma tistax tiġi garantita, u Marpoint Sp z.o.o ma tagħmel l-ebda garanzija jew dikjarazzjoni għall-preċiżjoni tal-materjal fis-sit tagħha. Kull informazzjoni tal-kontenut u kull materjal f’dan is-sit huwa pprovdut lilek ‘tali kwali’ mingħajr ebda garanzija, kemm dik espressa jew impliċita, inkluża imma mhux limitata għall-garanzija impliċita ta’ bejgħ, adattament għal finijiet partikolari, titlu u nuqqas ta’ ksur.

 

Bid-dħul tiegħek f’dan is-sit, int qed tirrikonoxxi u taqbel li kwalunkwe isem, marka tal-fabbrika, jew marka tas-servizz f’dan is-sit huwa proprjetà ta’ jew liċenzjat minn Marpoint Sp z.o.o u ma jistax jintuża minnek mingħajr approvazzjoni bil-miktub minn qabel. Marpoint Sp z.o.o se tinforza bis-sħiħ id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali tagħha sa fejn tkun tippermettilha l-liġi. Fajls ta’ awdjo, grafiċi, tabelli, testi, vidjows, informazzjoni, jew immaġini ta’ postijiet jew ta’ nies huma jew il-proprjetà ta’ Marpoint Sp z.o.o jew huma użati f’dan is-sit bil-permess. L-użu tiegħek ta’ dawn il-materjali huwa pprojbit sakemm mhuwiex pprovdut speċifikament f’dan is-sit. Kwalunkwe użu mhux awtorizzat ta’ dawn il-materjali jista’ jissuġġettak għal penali jew danni, inkluż imma mhux limitat għal dawk relatati mal-ksur ta’ trademarks, drittijiet tal-awtur, drittijiet ta’ privatezza u ta’ pubbliċità.

 

Marpoint Sp z.o.o tirriserva d-dritt li tirrevedi din l-informazzjoni legali fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni u tirriserva d-dritt li tagħmel l-emendi fi kwalunkwe żmien mingħajr notifika jew obbligu, għal kwalunkwe informazzjoni f’dan is-sit. Bid-dħul tiegħek f’dan is-sit, int qed tirrikonoxxi u taqbel li int se tkun marbut/a minn kwalunkwe minn dawn ir-reviżjonijiet. Nissuġġerixxu li żżur din il-paġna minn żmien għal żmien sabiex tirrevedi dawn it-termini u kundizzjonijiet.

 

IKKUNTATTJANA

Marpoint Sp. z o.o.
Triq Zlota 59
Lumen Building, 6 Sular 
00-120 Varsavja
Polonja
TEL: +48 224 895 334
FAX: +48 224 895 332
info@marpoint.business