KDO SMO

V podjetju Marpoint sp. z o.o. smo oblikovali vizijo podjetja, ki temelji na nadaljnjem utrjevanju vodilnega položaja na trgu, pri čemer nam pomaga specializacija na področju trženja in distribucije hrane, vin ter žganih, alkoholnih in brezalkoholnih pijač.

Podjetje se opira na uravnoteženo kombinacijo dragocenih človeških, finančnih in tehnoloških virov ter seveda na reprezentativen in obsežen portfelj blagovnih znamk, ki združuje nekaj najbolj priznanih in uveljavljenih imen iz sektorja živilskega in vinskega sektorja ter sektorja pijač.

V podjetju Marpoint sp. z o.o. si prizadevamo še bolj utrditi svoj položaj na trgu z opredeljevanjem, predvidevanjem in izpolnjevanjem potreb potrošnikov, kar dosegamo z neprekinjenim razvojem blagovne znamke, hkrati pa ohranjamo prilagodljivo strukturo podjetja, da lahko sledimo spremembam na dinamičnem trgu.

Podjetje si želi biti več kot podjetje, ki zagotavlja kakovostne izdelke po poštenih cenah. V podjetju se zavedamo tudi pomembnosti zdravega življenja in zavezanosti prehrani, zdravju in dobremu počutju, zato izpopolnjujemo naše pravilnike in prakse na področju prehrane, trženja, označevanja in zdravstvenih trditev ter uvajamo nove izdelke, ki potrošnikom ponujajo več možnosti, da lahko izpolnijo svoje potrebe glede zdravja in dobrega počutja.

Zaveza podjetja temelji na podjetniški kulturi, ki poudarja pošteno in etično vedenje pri vseh svojih dejavnostih, ter na zavezi, da se zaposlenim zagotovi usposabljanje in potrebno znanje, da bodo vedno storili tisto, kar je prav.

STIK

Marpoint Sp. z o.o.
Złota Street 59
00-120 Warsaw Poljska
Lumen building, 6 floor
Telefon: +48 224 895 334
Faks: +48 224 895 332
info@marpoint.business