KIM JESTEŚMY

Marpoint sp. z o.o. stworzyła korporacyjną wizję, która zasadniczo oparta jest o dalsze wzmacnianie jej czołowej pozycji na rynku dzięki specjalizacji w dziedzinie marketingu i dystrybucji żywności, win, wyrobów spirytusowych i napojów.
Spółka stosuje wsparcie w postaci zrównoważonej mieszanki cennych atutów, mianowicie swoich zasobów ludzkich, finansowych i technologicznych oraz oczywiście jej przedstawionym portfolio silnych marek, które łączą w sobie najlepsze, uznane domowe marki w sektorze spożywczym, winnym oraz napojów.
Marpoint Sp. z o.o. próbuje dalej umacniać swoją pozycję na rynku poprzez określanie, oczekiwanie i zaspokajanie wymagań konsumentów poprzez stałe rozwijanie marek przy zachowaniu elastycznej struktury firmy, by uwzględniać zmiany na dynamicznym rynku.
Spółka chce oferować coś więcej niż dostarczanie wysokiej jakości produktów po uczciwych cenach. Jest ona świadoma znaczenia zdrowego stylu życia i jego związku z odżywianiem, zdrowiem i dobrą kondycją fizyczną i psychiczną. Wiemy także, jak ważne jest umacnianie naszej polityki i naszych praktyk w dziedzinie produktów żywnościowych, marketingu, etykietowania i oświadczeń zdrowotnych dzięki nowym produktom, by oferować klientom większy wybór celem zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych i kondycyjnych.
Zaangażowanie spółki opiera się o kulturę korporacyjną, która podkreśla szczere i etyczne zachowanie we wszystkich działaniach spółki oraz o zobowiązanie, by zapewniać pracownikom szkolenie i wiedzę potrzebne im do „czynienia tego, co słuszne”.

Kontakt

Marpoint Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska
Budynek Luma, 6 piętro
TEL: +48 224 895 334
FAKS: +48 224 895 332
info@marpoint.business