Smoking and health

It-tipjip u s-saħħa

Studji statistiċi juru li l-gruppi ta’ persuni li jpejpu għandhom inċidenza ogħla ta’ ċertu mard meta mqabbel ma’ dawk li ma jpejpux: it-tipjip iżid ir-riskju li wieħed jiżviluppa kanċer fil-pulmun, mard kardjovaskulari, mard respiratorju kif ukoll problemi oħra tas-saħħa. Jidher li l-gravità tal-ħsara hija relatata mal-età meta wieħed jibda, ma’ kemm wieħed ipejjep kuljum, ma’ kemm wieħed ikun ilu jpejjep u ma’ kemm wieħed jieħu n-nifs ’il ġewwa.

Bħala manifatturi tas-sigaretti nħossu li għandna r-responsabbiltà li nenfasizzaw ir-riskji tat-tipjip, li jikkawża ħsara fil-forom kollha tiegħu (sigaretti, sigarri, pipa, eċċ.) u nemmnu li kull konsumatur adult għandu d-dritt li jkollu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jagħmel għażliet infurmati. Aħna ma naqblux, bl-aktar mod assolut, li l-prodotti tat-tabakk jiġu kkumerċjalizzati lill-minuri. L-attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħna huma rregolati minn projbizzjonijiet u rekwiżiti stretti.

It-tipjip passiv

It-tipjip passiv jikkonsisti minn taħlit ta’ duħħan minn sigarett mad-duħħan li jkun diġà ttieħed u nħareġ minn min ipejjep mal-arja tal-ambjent.

Għadd kbir ta’ awtoritajiet tas-saħħa, inkluż l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), ikkonkludew li t-tipjip passiv iżid ir-riskju li persuni li ma jpejpux jiżviluppaw mard gravi bħal kanċer fil-pulmun u mard tal-qalb.

Marpoint Sp z.o.o timxi ma’ qafas regolatorju li jibbilanċja l-interessi ta’ persuni li jpejpu u ta’ persuni li ma jpejpux. Aħna nemmnu li min ipejjep għandu juri rispett lil dawk ta’ madwaru, u nħeġġu lil min ipejjep bl-aktar mod assolut biex ma jpejjipx fil-preżenza ta’ trabi, tfal u nisa tqal.

IKKUNTATTJANA

Marpoint Sp. z o.o.
Triq Zlota 59
Lumen Building, 6 Sular 
00-120 Varsavja
Polonja
TEL: +48 224 895 334
FAX: +48 224 895 332
info@marpoint.business