IL-VIŻJONI TAGĦNA

Il-viżjoni ta’ Marpoint sp z.o.o hija li nkabbru n-negozju lokali u internazzjonali tagħna sabiex nistabbilixxu l-kumpanija tagħna bħala parteċipant reġjonali fi ħdan is-settur tal-ikel u tax-xorb.

Se nistinkaw sabiex nippromowvu aħjar il-prodotti li għandhom profil nutrizzjonali li jilħqu l-istandards speċifiċi dwar ir-rakkomandazzjonijiet fil-konsum tal-ikel.

Din il-viżjoni hija msejsa fuq taħlita bbilanċjata ta’ assi ta’ valur, jiġifieri r-riżorsi umani, teknoloġiċi  u finanzjarji tagħha flimkien  ma’ portafoll tal-aħjar ditti. Barra minn dan, qegħdin nistinkaw biex inkunu f’pożizzjoni aħjar sabiex nisfruttaw l-isfidi u l-opportunitajiet li jirriżultaw f’suq dinamiku u mill-aktar kompetittiv.

IKKUNTATTJANA

Marpoint Sp. z o.o.
Triq Zlota 59
Lumen Building, 6 Sular 
00-120 Varsavja
Polonja
TEL: +48 224 895 334
FAX: +48 224 895 332
info@marpoint.business