Marpoint sp z.o.o hija responsabbli għall-kummerċjalizzazzjoni, il-bejgħ, u d-distribuzzjoni ta’ prodotti tad-ditta fis-setturi tal-ikel, inbejjed, spirti u xorb. Billi dejjem tajna widen lill-klijenti tagħna, nistgħu nwasslu livelli ta’ servizz aktar superjuri minn dawk tal-kompetituri tagħna. Billi dejjem intejbu l-istandards fl-operati kollha tagħna, qed niżguraw li l-prodotti tagħna fis-suq dejjem huma l-aħjar li wieħed jista’ jsib. Naraw li nagħżlu u nħarrġu l-aħjar impjegati biex niżguraw livelli għoljin ta’ prestazzjoni u tal-istandards etiċi rekwiżiti biex nikkompetu fl-ekonomija globali tal-lum. L-għan tagħna huwa li nilħqu l-ħtiġijiet tal-konsumaturi fis-setturi tas-suq tal-ikel u tax-xorb u b’hekk inkabbru l-valur għall-azzjonisti u nippremjaw l-impjegati tagħna.