Declinarea răspunderii

Accesând acest site de internet („Site-ul”), conveniți să respectați Clauzele și condițiile de utilizare adresate utilizatorului și prevăzute mai jos („Clauzele și condițiile”).  Dacă nu sunteți de acord cu următoarele clauze și condiții, nu utilizați acest site.

Accesând acest site, confirmați și sunteți de acord că acest site va fi interpretat și evaluat exclusiv în conformitate cu legislația din Polonia. Dacă utilizați acest site din alte locații, sunteți responsabil(ă) pentru conformitatea cu oricare și toate legile locale aplicabile. Marpoint Sp.z.o.o nu declară în niciun fel că materialele conținute pe acest site sunt adecvate pentru locații din afara Poloniei. Oricare și toate informațiile conținute pe acest site, incluzând, dar fără a se limita la, informații privind produsele și serviciile, se aplică doar celor furnizate sau oferite pe teritoriul Poloniei.

Materialele conținute pe acest site fac obiectul drepturilor de autor ale Marpoint Sp.z.o.o și intră sub incidența dispozițiilor Legii privind drepturile de autor, a legilor, politicilor și reglementărilor din Polonia și a acordurilor internaționale. Aceste materiale care fac obiectul drepturilor de autor pot fi descărcate, afișate și reproduse doar în formă nemodificată (cu păstrarea prezentului aviz) în scop personal, necomercial și pentru distribuția la nivel intern în cadrul unei organizații.

Autorizația de a reproduce materialele de pe site-urile asociate prin link-uri cu acest site trebuie să fie obținută de la titularul drepturilor de autor în cauză. Pentru a obține permisiunea pentru a reproduce materiale de pe acest site, cererile și întrebările trebuie să fie trimise prin e-mail la info@marpoint.business

Accesând acest site, confirmați și conveniți că utilizați site-ul pe propriul dumneavoastră risc și că niciuna dintre părțile implicate în crearea, elaborarea sau punerea la dispoziție a acestui site nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, incidentale, de consecință, indirecte sau punitive sau pentru niciun fel de alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură (inclusiv onorarii avocațiale, onorarii ale experților sau alte plăți) care pot decurge, direct sau indirect, din accesul la, utilizarea sau navigarea pe acest site sau prin descărcarea de către dumneavoastră a oricăror materiale, date, texte, imagini, materiale video sau audio de pe acest site, incluzând, dar fără a se limita la, orice probleme cauzate de orice viruși, erori, acțiune sau inacțiune umană sau defecțiuni ale oricărui sistem informatic, oricărei linii telefonice, oricărui echipament hardware, produs software sau program sau orice alte erori, avarii sau întârzieri ale transmisiunilor computerizate sau ale conexiunilor de rețea.

Deși specificațiile, caracteristicile, ilustrațiile, echipamentele și alte informații conținute pe site se bazează pe informații actualizate, iar Marpoint Sp.z.o.o depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că toate materialele de pe acest site sunt corecte, exactitatea nu poate fi garantată, iar Marpoint Sp.z.o.o nu emite niciun fel de garanții sau declarații în sensul acestei exactități. Toate informațiile și materialele reprezentând conținut inclus pe acest site vă sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanții, nici exprese, nici implicite, inclusiv, dar fără limitare, garanții implicite privind vandabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop, titlul de proprietate și neîncălcarea drepturilor.

Accesând acest site confirmați și conveniți că orice nume, logo, marcă sau marcă de serviciu conținută pe acest site este deținută în proprietate sau pe bază de licență de Marpoint Sp.z.o.o și nu poate fi utilizată de dumneavoastră fără un acord prealabil scris. Marpoint Sp.z.o.o va urmări agresiv aplicarea drepturilor sale de proprietate intelectuală, în măsura maximă permisă de lege. Sunetele, grafica, diagramele, textele, materialele video, informațiile sau imaginile care reprezintă locuri sau persoane fie sunt proprietatea Marpoint Sp.z.o.o, fie sunt utilizate pe acest site în baza unei permisiuni. Utilizarea de către dumneavoastră a oricărora dintre aceste materiale este interzisă, în afara cazului în care se prevede în mod special acest lucru pe site. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale poate atrage pentru dumneavoastră penalități sau daune, incluzând, dar fără a se limita la cele legate de încălcări ale mărcilor, drepturilor de autor, confidențialității datelor și drepturilor de publicitate.

Marpoint Sp.z.o.o își rezervă dreptul de a revizui prezentul aviz juridic în orice moment și din orice motiv și își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment în legătură cu orice informații conținute pe acest site. Accesând acest site confirmați și conveniți că veți respecta orice astfel de revizuiri. Vă sugerăm să vizitați periodic această pagină a site-ului pentru a consulta prezentele clauze și condiții.

CONTACT

Marpoint Sp. z o.o.
Strada Zlota nr. 59.
Clădirea Lumen etaj 6.
00-120 Varşovia
Polonia
TEL: +48 224 895 334
FAX: +48 224 895 332
info@marpoint.business