Omejitev odgovornosti

Z vstopom na to spletno mesto se strinjate z uporabniškimi pogoji in pravili, ki so navedeni spodaj (v nadaljevanju »pogoji in pravila«).  Če se ne strinjate z navedenimi pogoji in pravili, ne uporabljajte tega spletnega mesta.

 

Z vstopom na to spletno mesto potrjujete in soglašate, da je to spletno mesto zasnovano in vrednoteno samo skladno s poljsko zakonodajo. Če uporabljate to spletno mesto z drugih lokacij, ste odgovorni za delovanje v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni. Marpoint sp. z o.o. ne trdi, da je gradivo na tem spletnem mestu primerno za lokacije zunaj Poljske. Vse informacije na tem spletnem mestu, med drugim tudi informacije o izdelkih in storitvah, veljajo samo za dejavnosti, ki se zagotavljajo znotraj Poljske.

 

Gradivo na tem spletnem mestu je zaščiteno z avtorskimi pravicami podjetja Marpoint sp. z o.o. in je predmet določb poljske zakonodaje o avtorskih pravicah ter poljskih pravilnikov, predpisov in mednarodnih sporazumov. Avtorsko gradivo lahko prenašate, prikazujete in reproducirate izključno v nespremenjeni obliki (pri čemer se sklicujte na to obvestilo) za osebno in nekomercialno uporabo ali za interno uporabo znotraj organizacije.

 

Pooblastilo za reproduciranje gradiva s spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom, je treba pridobiti od zadevnega imetnika avtorskih pravic. Če želite pridobiti dovoljenje za reproduciranje gradiva s tega spletnega mesta, pošljite zahtevek ali povpraševanje po e-pošti na: info@marpoint.business

 

Z vstopom na to spletno mesto potrjujete in soglašate, da spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost in da nihče, ki sodeluje pri ustvarjanju in izdelavi tega spletnega mesta ali zagotavlja njegovo uporabo, ni odgovoren za nikakršno neposredno, naključno, posledično, posredno ali kaznovalno škodo ali kakršno koli drugo izgubo, stroške ali izdatke (vključno s pravnimi stroški, stroški izvedenskega mnenja ali drugimi izplačili), ki lahko nastanejo neposredno ali posredno z dostopom do tega spletnega mesta, z brskanjem po njem ali s prenašanjem kakršnih koli gradiv, podatkov, besedil, slik, video ali avdioposnetkov s tega spletnega mesta, vključno s tem, kar bi lahko povzročili računalniški virusi, hrošči, človeško delovanje ali nedelovanje oziroma delovanje ali nedelovanje katerega koli računalniškega sistema, telefonskih linij, strojne ali programske opreme, okvare ali zastoji računalniškega prenosa ali omrežnih povezav.

 

Čeprav specifikacije, lastnosti, ilustracije, oprema in druge informacije na tem spletnem mestu temeljijo na najnovejših informacijah in čeprav si Marpoint sp. z o.o. po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da je vso gradivo na tem spletnem mestu točno, njegove točnosti ni mogoče zagotoviti, Marpoint sp. z o.o. pa ne daje nobenih garancij in izjav glede točnosti gradiva. Vse informacije in materiali na tem spletnem mestu so objavljeni v trenutni obliki, kot jo vidite, brez kakršne koli izrecne ali implicitne garancije, med drugim brez implicitne garancije glede potenciala za prodajo, ustreznosti za določen namen ali odsotnosti kršitve pravic intelektualne lastnine.

 

Z vstopom na to spletno mesto potrjujete in soglašate, da je katero koli ime, logotip, blagovna znamka ali servisna znamka na tej strani v lasti ali pod licenco podjetja Marpoint sp. z o.o. in je ne smete uporabljati brez predhodne pisne odobritve. V podjetju Marpoint sp. z o.o. bomo odločno uveljavljali svoje pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Zvoki, grafikoni, preglednice, besedilo, videoposnetki, informacije ali slike krajev in ljudi so last podjetja Marpoint sp. z o.o. ali pa se na tej strani uporabljajo z dovoljenjem. Vaša uporaba katerega koli od teh gradiv je prepovedana, razen če je na spletnem mestu izrecno navedeno dovoljenje za uporabo. Vsaka nepooblaščena uporaba tega gradiva lahko privede do kazni ali odškodnin, kamor med drugim spadajo kršitve zakonodaje o blagovnih znamkah, avtorskih pravicah, zasebnosti in osebnostnih pravicah.

 

Družba Marpoint sp. z o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga pregleda te pravne informacije in da kadar koli ter brez predhodnega obvestila spremeni katero koli informacijo na tem spletnem mestu. Z vstopom na to spletno mesto potrjujete in soglašate, da vas izvedene spremembe zavezujejo. Svetujemo vam, da občasno obiščete to stran spletnega mesta in si ogledate te pogoje in pravila.

STIK

Marpoint Sp. z o.o.
Złota Street 59
00-120 Warsaw Poljska
Lumen building, 6 floor
Telefon: +48 224 895 334
Faks: +48 224 895 332
info@marpoint.business