O Polsce

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, jest krajem położonym w Europie Środkowej. Podzielona jest na 16 jednostek administracyjnych, zajmując obszar 312 696 kilometrów kwadratowych (120 733 mil kw.) i cechuje się w większości klimatem umiarkowanym o charakterze sezonowym. Z populacją na poziomie 38,5 miliona ludzi Polska jest piątym co do zaludnienia państwem członkowskim Unii Europejskiej. Największym miastem i jednocześnie stolicą Polski jest Warszawa. Pozostałe główne miasta to Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Szczecin.

Polska graniczy z Morzem Bałtyckim, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim od północy, Białorusią i Ukrainą od wschodu, Słowacją i Republiką Czeską od południa i Niemcami od zachodu.

Polska posiada rozwinięty rynek i odgrywa ważną regionalną rolę w Europie Środkowej, z największą giełdą w strefie Europy Środkowo-Wschodniej. Kraj ten ma szósty co do wielkości wynik gospodarczy według (nominalnego) PKD w Unii Europejskiej oraz zajmuje dziesiąte miejsce w całej Europie. Posiada jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek na świecie, jednocześnie osiągając bardzo wysoki wskaźnik rozwoju społecznego

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, Strefy Schengen, Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, OECD, Trójmorza, Grupy Wyszehradzkiej oraz gościła na szczycie G20

Kontakt

Marpoint Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska
Budynek Luma, 6 piętro
TEL: +48 224 895 334
FAKS: +48 224 895 332
info@marpoint.business