Palenie, a zdrowie

Badania statystyczne wykazują, że grupy palaczy są bardziej narażone od osób niepalących na szereg chorób, takich jak rak płuc, zaburzenia układu krążenia oraz układu oddechowego i inne problemy zdrowotne. Okazuje się, że skala powodowanych uszkodzeń wiąże się z wiekiem, w jakim palacz zaczął palenie, dziennej ilości wypalanych papierosów, lat palenia, a także tego, jak głęboko palacz zaciąga się dymem.
Jako producenci papierosów czujemy się odpowiedzialni za podkreślanie zagrożeń związanych z paleniem, które jest szkodliwe w każdej formie (papierosy, cygara, fajki, itp.) i wierzymy, że każdy dorosły konsument ma prawo otrzymywać informacje, aby podjąć odpowiedzialne i świadome decyzje. Całkowicie sprzeciwiamy się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18. roku życia, a nasze działania marketingowe podlegają surowym kontrolom i obostrzeniom.

Bierne palenie
Bierne palenie oznacza narażenie na wtórny dym tytoniowy: połączenie dymu wytwarzanego przez tlącą się końcówkę papierosa oraz dymu wdychanego i następnie wydychanego przez palaczy.
Liczne organy nadzorujące zdrowie, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, stwierdziły, że bierne palenie zwiększa wśród osób niepalących ryzyko rozwoju poważnych stanów zdrowotnych, takich jak rak płuc oraz choroba serca.
Marpoint Sp. z o.o. wspiera ramy regulacyjne umożliwiające zrównoważenie interesów palaczy i osób niepalących. Wierzymy, że palacze powinni szanować osoby w swoim otoczeniu i nigdy nie powinny palić w obecności niemowląt, dzieci czy kobiet w ciąży.

POTWIERDŹ SWÓJ WIEK

Spożywanie alkoholu oraz palenie papierosów poważnie szkodzi zdrowiu. Ta strona internetowa zawiera informacje na temat alkoholu i wyrobów tytoniowych i jest zarezerwowana tylko dla dorosłych. Masz ukończone 18 lat?