Prawo autorskie

Materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim przysługującym firmie Marpoint Sp. z o.o i podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim, przepisom polskiego prawa, polityk i rozporządzeń, a także postanowieniom umów międzynarodowych. Materiały chronione prawem autorskim mogą być pobierane, wyświetlane i powielane wyłącznie w niezmienionej formie (z zachowaniem niniejszego zastrzeżenia) do użytku osobistego i niekomercyjnego lub do wewnętrznego obiegu w ramach organizacji.

Zgodę na powielanie materiałów ze stron internetowych powiązanych z naszą stroną internetową należy uzyskać od właściciela praw autorskich do takich materiałów. Aby uzyskać zgodę na powielanie materiałów z naszej strony internetowej, należy wysłać prośbę lub zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@marpoint.business

Kontakt

Marpoint Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska
Budynek Luma, 6 piętro
TEL: +48 224 895 334
FAKS: +48 224 895 332
info@marpoint.business