NAŠA VIZIJA

Vizija podjetja Marpoint sp. z o.o. je rast našega lokalnega in mednarodnega poslovanja, da se bomo uveljavili kot regionalni akter v sektorju hrane in pijače.
Prizadevali si bomo promovirati najkakovostnejše izdelke, katerih prehranski profil je skladen s standardi priporočil o prehranjevanju.
Vizija sloni na uravnoteženi kombinaciji dragocenih človeških, tehnoloških in finančnih virov ter portfelju vrhunskih blagovnih znamk. Še naprej pripravljamo na prevzem boljšega položaja na trgu, da bomo lahko izkoristili izzive in priložnosti, ki se pojavljajo na zelo dinamičnem in konkurenčnem trgu.

STIK

Marpoint Sp. z o.o.
Złota Street 59
00-120 Warsaw Poljska
Lumen building, 6 floor
Telefon: +48 224 895 334
Faks: +48 224 895 332
info@marpoint.business