Drepturi de autor

Materialele conținute pe acest site fac obiectul drepturilor de autor ale Marpoint Sp.z.o.o și intră sub incidența dispozițiilor Legii privind drepturile de autor, a legilor, politicilor și reglementărilor din Polonia și a acordurilor internaționale. Aceste materiale care fac obiectul drepturilor de autor pot fi descărcate, afișate și reproduse doar în formă nemodificată (cu păstrarea prezentului aviz) în scop personal, necomercial și pentru distribuția la nivel intern în cadrul unei organizații.

Autorizația de a reproduce materialele de pe site-urile asociate prin link-uri cu acest site trebuie să fie obținută de la titularul drepturilor de autor în cauză. Pentru a obține permisiunea de a reproduce materiale de pe acest site, cererile și întrebările trebuie să fie trimise prin e-mail la info@marpoint.business

CONTACT

Marpoint Sp. z o.o.
Strada Zlota nr. 59.
Clădirea Lumen etaj 6.
00-120 Varşovia
Polonia
TEL: +48 224 895 334
FAX: +48 224 895 332
info@marpoint.business