ציוד למטבח שירות

OWEN RACK – OWEN TRAY – CONTAINER

ICE BUCKET – ICE TONGS

GLASS & BOTTLE HOLDER: DRAWER

FULL SIZE & HALF SIZE TROLLEY

AIRFRESHNER INSICTICIDE

GALLEY EQUIPMENT

CONTACT

Marpoint Sp. z o.o
ul. Złota 59

Lumen Building, 6th Floor
00-120 Warsaw, Poland
Phone: +48 224 895 334
Fax: +48 224 895 332
info@marpoint.business