מיכלים מרובעים

147×103 h37 bowl

147×103 h86 bowl

147×103 h110 bowl

147×103 lid

147×109 bowl

147×109 lid

d 500 bowl

d 1000 bowl

d camber lid

d straight lid

k 250 bowl

k 500

k camber lid

k straight lid

labneh lid 200gr

okgk h30 bowl

okgk h40 bowl

okgk h55 bowl

oval slide bowl h40

oval slide bowl h50

oval slide Lid

slide bowl h28

slide bowl h35

sushi-lid

sushi container bottom

sushi 4 section container bottom

CONTACT

Marpoint Sp. z o.o
ul. Złota 59

Lumen Building, 6th Floor
00-120 Warsaw, Poland
Phone: +48 224 895 334
Fax: +48 224 895 332
info@marpoint.business