מבנה עסקי

העסק מפוצל בעיקרו למרכיבים אינטגרליים, כשהחלק המרכזי הוא מבנה יחידת המכירות/מותגים המיוחדים והייעודיים שלנו

CONTACT

Marpoint Sp. z o.o
ul. Złota 59

Lumen Building, 6th Floor
00-120 Warsaw, Poland
Phone: +48 224 895 334
Fax: +48 224 895 332
info@marpoint.business